TEAM-Klinikken

TEAM-Klinikken: Ditt behandlingssenter for fysioterapi, manuellterapi, akupunktur og osteopati i Holmestrand

 

VÅRE BEHANDLINGER

VI ØNSKER Å OPPNÅ ET BEST MULIG RESULTAT FOR DEN ENKELTE, I SAMARBEID MELLOM OSS PÅ KLINIKKEN OG DEN ENKELTE PASIENT. VI VEKTLEGGER ET EGET ANSVAR/EGET INITIATIV I DENNE PROSESSEN. DETTE VIL I DE FLESTE TILFELLER VÆRE NØDVENDIG FOR Å OPPNÅ ET BEST MULIG RESULTAT.

 

shutterstock_515526109.jpg

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.


MANUELLTERAPI

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist.

Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sykmelde.

Manuellterapi gir resultater! 

shutterstock_347439827.jpg

shutterstock_531358357.jpg

KOMPLETT FYSIKALSK LYMFØDEMBEHANDLING

Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling er effektiv og også skånsom. Den eliminerer ikke årsakene, men reduserer ødemet og gir pasientene bedre mulighet for å fungere i hverdagen.
Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling består i manuell lymfedrenasje (60-90 min, hudpleie, bandasjering og øvelser, samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe. 
Behandling må utføres av fysioterapeuter med egen etterutdanning.

Fase 1 – intensivbehandling: 
Daglig behandling til maksimal reduksjon av hevelsen oppnås. 
Fase 1 avsluttes med tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe.

Fase 2 – vedlikeholdsbehandling: 
Lymfødem er en kronisk sykdom som krever jevnlig vedlikeholdsbehandling for å prøve å redusere lymfødemet ytterligere eller for å holde lymfødemet i sjakk.
Hvor ofte man trenger vedlikeholdsbehandling er individuelt, 1 – 4 ganger pr måned er vanlig.
Bruk av pulsator kan for noen være et hjelpemiddel i vedlikeholdsbehandlingen.


OSTEOPATI

Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på pasienten og dens helse - med hendene våre som en viktig del av behandlingen.

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet.

Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert - og egner seg for pasienter i alle aldre. Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for..

shutterstock_559650751.jpg

 

TELEFON

+47 33 05 24 91

E-POST

Vi ser frem til din henvendelse
og svarer så FORT vi kan.

ADRESSE

BEKKEGATEN 2
3080, HOLMESTRAND

 

 

Personvernserklæring og Cookies
Klikk her for mer informasjon.

© TEAM-Klinikken - produsert av Harelabb Production